مطالبی مختصر در مورد قرآن - کلاس دوم سه تیزهوشان

مطالبی مختصر در مورد قرآن

کلاس دوم سه - قرآن کتاب دینی ما و آخرین کتاب آسمانی است که برای راهنمایی و تربیت انسان ، از طرف خدا بر حضرت محمّد _ صلّی الله علیه و آله _ نازل شده است .


قرآن مجید یکصد و چهارده سوره دارد . همه سوره های قرآن جز سوره توبه با بسم الله شروع می شوند . کوچک ترین سوره قرآن سوره کوثر است که چهار آیه کوتاه دارد . سوره بقره شامل 286 آیه بزرگ ترین سوره قرآن است که بلند ترین آیه رو هم دارد که یک صفحه کامل می باشد . سوره علق نیز نخستین سوره ای است که بر پیامبر نازل شده است .


آیات قرآن در طول 23 سال پیامبری آن حضرت به مناسبت های مختلف و بر اساس حوادثی که پیش می آمده ، به تدریج بر پیامبر نازل شده است . پیامبر سیزده سال در مکّه مشغول ارشاد و هدایت مردم بود . به سوره هایی که در این مدت بر پیامبر نازل شده است ، سوره های « مکّی » و به تعدادی دیگر که در ده سال بعد در مدینه بر ایشان نازل شده ، سوره های « مدنی » می گویند .آخرین ارسال ها