چگونه صابون تمیز می کند ؟ - کلاس دوم سه تیزهوشان

چگونه صابون تمیز می کند ؟

کلاس دوم سه - مایعات هم مثل مواد دیگر از مولکول تشکیل شده اند . یک مولکول آب کوچکترین مقدار آبی است که تمام خواص آن را دارا است .

فکر کنید که شما و چند تن از دوستانتان مولکول های آب هستید ، دست های یکدیگر را محکم بگیرید و زنجیروار دایره ای تشکیل دهید . اگر یکی از دوستان شما بخواهد دست های گره خورده شما را باز کند ، در می یابد که این کار بسیار دشوار است . در مورد مولکول های آب هم همینطور است . وقتی که مولکول های آب به یکدیگر می چسبند ، لایه ای بر روی سطح آب تشکیل می دهند که آن را کشش سطحی می نامند .

حالا تصور کنید بین افرادی که این دایره را تشکیل داده اند ، فاصله وجود داشته باشد ، در این صورت هر کسی به راحتی می تواند وارد این دایره شود . بعضی از مواد می توانند کشش سطحی آب را بشکنند و مقاومت زنجیرها را کم سازند . یکی از این مواد صابون است .

اگر لباس ها را تنها با آب بشویید ، لباس ها به خوبی تمیز نمی شوند ، چونکه کشش سطحی آب نمی گذارد ذرات کثیف وارد آب شوند ، از آنجایی که صابون این لایه را می شکند ، ذرات کثیف از لباس ها جدا می شوند و به راحتی وارد آب می شوند ، به همین دلیل است که لباس ها تمیز می شوند .
آخرین ارسال ها