اسامی دانش آموزان - کلاس دوم سه تیزهوشان

۱. علی رضا اجرایی


۲. رضا امینی


۳. علی برادران فرد


۴. محمدمهدی بهجت حقیقی


۵. حمیدرضا ژورسیامک


۶. محمدرضا پیرنیا


۷. حامد جمالی


۸. امید خورشیدی


۹. محمدصادق زارعی


۱۰. محمدامین صفری


۱۱. محمدسعید عرب زاده


۱۲. محمد عزیزی


۱۳. سپهر فراز


۱۴. ایمان فولادی


۱۵. محمد امین کامیابی


16. علی متأله


17. رضا مرتضوی


18. امیررضا مظلومی


19. محمدرسول منوچهری


20. امیرحسین نجفی


21. محمدمهدی هادی پور


22. محمدعلی یوسف زادهآخرین ارسال ها